Meer dan de helft van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) die in 2013 en de eerste helft van 2014 zijn gecontroleerd, gebruikt dit zorggeld onjuist.

Dat blijkt uit bezoeken van zorgkantoren bij 14.570 huishoudens die extra zorg nodig hebben. Dit wil overigens niet zeggen dat hier sprake is van fraude. Het gaat geregeld om mensen die de pgb-regeling niet begrijpen en daardoor bijvoorbeeld fouten maken in hun administratie.

"Maar het kan ook gebeuren dat de inkoop van zorg niet goed gaat of dat de geleverde zorg niet van voldoende kwaliteit is", legt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit aan NU.nl.

De NZa onderzocht de rapportages van de huisbezoeken op zorgfraude. "Bij iets meer dan de helft van de huisbezoeken constateren de zorgkantoren dat de regelingen verkeerd worden gebruikt. Bij 7 procent was een vermoeden van fraude."

Bij 420 gevallen gaat het om vermoedelijke fraude door de cliënt zelf, bij de rest is er een vermoeden van fraude door de zorgverlener of het bemiddelingsbureau.

Het is nog niet duidelijk hoe vaak dat vermoeden voor de hele onderzochte periode terecht was. Wel is al bekend dat in 2013 voor 11 miljoen euro aan fraude is vastgesteld. Dat is een fractie van de 2,753 miljard euro die in dat jaar aan pgb-zorg is uitgegeven.

Huisbezoeken

De gesprekken die de zorgkantoren voeren om te bepalen of een pgb-regeling de juiste oplossing is voor een persoon, moeten gevoerd blijven worden, bepleit de woordvoerder. "Soms lijkt ook de indicatiestelling niet goed te zijn, dan heeft iemand een andere indicatie gekregen dan nodig was."

Als mensen niet zelf de regie kunnen voeren, moet er gekeken worden of iemand hen kan helpen, zegt de woordvoerder. "Maar als ze er niet toe in staat zijn, dan kun je je ook voorstellen dat ze rechtstreeks zorg krijgen in plaats van een pgb-regeling. 

De pgb-situatie is sinds 1 januari van dit jaar veranderd en minder fraudegevoelig gemaakt, omdat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als extra controleur optreedt tussen de pgb-houder en het zorgkantoor van de zorgverzekeraar. De uitbetaling kende overigens zeker begin dit jaar grote problemen.