Het spaargedrag van huishoudens voor hun pensioen is uit balans. De helft van de Nederlanders spaart te veel, terwijl een derde juist te weinig spaart.

Dit stelt denktank Netspar, dat zich specialiseert in pensioenen, zo meldt het Financieele Dagblad vrijdag.

Als rekening wordt gehouden met het pensioen, de AOW, de eigen woning en eventuele pensioenspaarpotjes gaan mensen er over het algemeen op vooruit als ze met pensioen gaan.

Zelfs in een situatie waarin de pensioenen met 20 procent dalen, spaart nog 10 procent van de huishoudens te veel.

Vaak sparen zelfstandigen te weinig. Bijna de helft van alle zelfstandigen komt bij pensionering waarschijnlijk niet uit op 70 procent van het huidige loon. Deze situatie geldt ook voor veel gescheiden mannen en vrouwen.

In totaal zal bijna een derde van alle Nederlandse huishoudens na pensionering een inkomen van minder dan 70 procent van het huidige inkomen hebben.

Maar dit betekent volgens Netspar niet dat de armoede onder ouderen toeneemt. Dat komt doordat de AOW-uitkering voldoende is om in de belangrijkste levensbehoeften te voorzien.