Gedupeerden van een grote stroomstoring zoals die zich eind maart voordeed, hoeven ook in de toekomst niet te rekenen op vergoeding van de schade.

Volgens de bestaande regels wordt er geen compensatie uitgekeerd als de oorzaak van de storing ligt in het landelijke hoogspanningsnetwerk. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei donderdag in de Tweede Kamer hieraan vast te willen houden.

VVD en SP hadden de minister gevraagd hoe het zat met de schade door de stroomstoring. Deze deed zich voor in deel van het landelijk net.

Schadevergoeding zou te duur worden omdat bij deze storing zeer veel afnemers worden getroffen. Uiteindelijk zouden de gebruikers zelf weer voor de compensatie opdraaien omdat de netbeheerder deze kosten kan doorberekenen in de tarieven.

Doel

De hoge kosten zouden ook niet in verhouding staan tot het doel van de schaderegeling, die erop is gericht de netbeheerder te stimuleren om te investeren in zijn net. Stroomgebruikers die de schaderegels onvoldoende vinden, kunnen zich verzekeren.

Kamp noemde de storing ''ernstig", maar stelde ook dat er al aan wordt gewerkt om de kans op herhaling te verkleinen. Dat kan door het landelijk hoogspanningsnetwerk dubbel uit te gaan voeren, zodat bij een storing van het ene hoogspanningsnet op het andere kan worden overgestapt.