Steeds meer vijftigers zijn financieel kwetsbaar. Een kwart van de mensen rond de vijftig zegt geld tekort te komen. 

Dat meldt ING vrijdag. 

Onder 50- tot 65-jarigen hebben 550.000 huishoudens een te kleine financiële buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Dat zijn er 170.000 meer dan in 2008.

Het vertrouwen in de economie is weer aan het groeien. Maar nog niet iedereen weet van de economische opleving te profiteren, constateert de bank op basis van eigen onderzoek.

Werkloosheid

De kwetsbare vermogenspositie van vijftigers hangt samen met de relatief hoge werkloosheid. Terwijl de werkloosheid onder andere leeftijdsgroepen begint te dalen als gevolg van het economisch herstel, neemt het aantal werkloze ouderen nog niet af.

Momenteel zitten ongeveer een kwart miljoen mensen van boven de 45 jaar werkloos thuis. Dit zijn er ruim twee keer zoveel als voor de crisis.

Positiever

Over de gehele linie werden de Nederlandse huishoudens dit kwartaal wel positiever over hun eigen portemonnee. De zogeheten ING Financieel fit Barometer staat nu op 91 punten. Het aantal huishoudens dat verwacht de komende maanden moeilijker rond te komen, daalde flink.

Ruim een jaar geleden zei nog bijna een kwart van de Nederlanders geld tekort te komen, inmiddels is dat gedaald tot een op de zes.

Een stand onder de 100 punten betekent wel dat er onder Nederlandse huishoudens nog altijd meer pessimisten dan optimisten zijn, aldus ING.