De Belastingdienst gaat proberen alsnog geld terug te halen van mensen die buiten Nederland verblijven en ten onrechte toeslagen hebben ontvangen. 

In totaal gaat het om 168 miljoen euro. Dat bedrag is het totaal van alle invorderingen die zijn ontstaan sinds de invoering van het toeslagstelsel in 2006. Het gaat om toeslagen aan meer dan 100.000 mensen, die verblijven in 189 landen.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De bewindsman weet nu al dat het niet realistisch is dat al het geld terugkomt. Maar hij wil een ''ultieme poging'' doen om toch zoveel mogelijk terug te krijgen, zei hij in een toelichting.

De Belastingdienst gaat nu meer doen om het geld terug te krijgen uit de landen waar het meeste open staat. Dat zijn België, Duitsland en Polen. De fiscus gaat alle mensen met een openstaande schuld in het buitenland opnieuw een brief schrijven.

Video: Fiscus wil toeslagen terugeisen in buitenland

Proef

Het Landelijk Incasso Centrum wordt uitgebreid, Nederland zal buitenlandse autoriteiten vragen te helpen en er worden bij wijze van proef particuliere incassobureaus in het buitenland ingeschakeld om het belastinggeld te innen.

Wiebes had de Belastingdienst gevraagd te inventariseren hoeveel toeslagschulden er nog openstaan in het buitenland. Dat wordt geen fraude genoemd. Het gaat om mensen die hun toeslag niet hebben stopgezet of naar het buitenland zijn vertrokken en waarbij achteraf bij de berekening wordt geconstateerd dat er nog een schuld openstaat.

Vorderingen

De openstaande vorderingen in binnen- en buitenland zijn volgens Wiebes inherent aan het toeslagensysteem, waarbij voorschotten eerst worden uitbetaald en achteraf pas wordt bekeken of het terecht was. ''Dat deze vorderingen meer aandacht verdienen, staat voor mij vast'', zegt Wiebes. ''Het gaat hier om inkomensondersteuning, betaald met belastinggeld.''

Het kabinet kijkt ondertussen naar mogelijkheden om het aantal toeslagen sterk te beperken zonder daarbij mensen te duperen, zei Wiebes. Het plan daarvoor wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.