Huishoudens kunnen binnenkort een verzekering tegen overstromingsschade afsluiten. Het is voor het eerst sinds 1953 dat een volledige dekking mogelijk is.

Dat bevestigt verzekeraar Neerlandse maandag na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Sinds de watersnoodramp bieden verzekeraars geen overstromingsdekking meer aan. In de jaren negentig werd deze afspraak verboden, maar verzekeraars durfden het niet aan het risico te nemen. Het risico dat een verzekeraar om zou vallen, zou te groot zijn.

Pas in 2012 durfde Neerlandse het als eerste partij aan om overstromingen weer te gaan verzekeren. Maar de vraag naar die zogeheten catastrofeverzekering viel tegen, omdat de dekking relatief laag was (maximaal 75.000 euro) en de premie juist erg hoog. Vorig jaar stopte Neerlandse daarom met dit product.

Risicodragers

Neerlandse kan het grote risico dragen van de overstromingsverzekering doordat het een gevolmachtigd agent is van een groep risicodragers bij Lloyd’s.

Uit die groep is Chaucer, een syndicaat van investeerders, bereid gevonden om in eerste instantie 800 miljoen euro aan risico te dragen.

De premie die per verzekerde wordt vastgesteld, moet lager uitpakken aangezien Neerlandse gebruik maakt van nieuwe berekeningen om de risico’s te bepalen. De polis is naar verwachting vanaf mei of juni te koop.

Het verzekeren van overstromingsschade is al enkele jaren een punt van discussie. De grote Nederlandse verzekeraars willen waterrampen wel weer gaan dekken, maar ze vinden dat dit moet in de vorm van een verplichte collectieve opslag op de inboedel- of opstalverzekering.

Een plan hiertoe van het Verbond van Verzekeraars werd alleen niet goedgekeurd door toezichthouder ACM. Ook mensen die in een gebied wonen dat hoog boven de zeespiegel ligt en waar nooit overstromingen voorkomen, zouden dan onnodig tegen extra kosten aanlopen.