Collectanten die met een pinapparaat op pad gaan, krijgen bij een pindonatie een vijf keer zo hoog bedrag als wanneer contant zou worden gegeven. Het gemiddelde bedrag komt uit op ruim 5 euro.

Dat blijkt uit een vorig jaar gehouden proef met collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds en de Dierenbescherming. Zij gingen met zowel een collectebus al een pinapparaat langs de deuren.

Van alle giften werd 20 procent via de pin gedaan. Dat melden vrijdag het bedrijf Payleven, dat de apparaten beschikbaar stelt, en de Stichting Collectenplan, waarin alle 26 landelijk collecterende goede doelen zitten.

De pinmogelijkheid wordt geboden, omdat mensen steeds minder contant geld op zak hebben. In navolging van de twee genoemde goede doelen, zullen ook twaalf andere goede doelen op deze nieuwe manier gaan collecteren. Het gaat onder meer om Leger des Heils, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Kleine schaal

Voorlopig gebeurt dat op kleine schaal. Vooralsnog zijn voor elk goede doel vijftig pinapparaten beschikbaar. Het is de bedoeling dit aantal in de loop van de jaren te verhogen.

De collectanten bij wie kan worden gepind, zijn te herkennen aan een sticker op de collectebus en een button op de jas met de tekst ''Pinnen ja graag''.

De 26 landelijke huis-aan-huiscollectes gaan langs de deuren volgens een rooster dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving wordt vastgesteld.