De koepel van woningcorporaties Aedes gaat met huurdersvereniging Woonbond praten over het huurbeleid voor de komende jaren.

Dat maakt de Woonbond donderdag bekend.

De beide organisaties willen beleid ontwikkelen waarbij er tegelijkertijd voldoende en betaalbare huurwoningen zijn en de huurinkomsten en investeringen van corporaties op peil blijven. 

Aedes en de Woonbond hebben naar eigen zeggen "grote zorgen over de betaalbaarheid van het huren, zeker bij mensen met een smalle beurs".

De verenigingen praten onder meer over hoe hard de huren mogen stijgen. Ook het systeem van de huurtoeslag en het toewijzen van passende woningen komen aan de orde. Het gaat om beleid vanaf 2016.

De partijen hopen voor het zomerreces in juli met een gezamenlijk voorstel te komen. "De verenigingen vertrouwen erop dat een door sociale verhuurders en huurders gedragen voorstel voor het huurbeleid op draagvlak in de politiek kan rekenen."

Het plan wordt aangeboden aan minister Stef Blok (Wonen).

Woningcorporaties moeten betaalbaar huurhuis aanbieden | Woonbond ziet armoede groeien door 'enorme huurstijgingen'