Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds de zomer van 2007 weer positief.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het indexcijfer dat het consumentenvertrouwen weergeeft, komt in maart uit op 2. In februari was dat nog -7.

Consumenten zijn met name optimistisch over de economie. De bereidheid om grote aankopen te doen is in maart iets minder negatief dan in februari.

De stand van maart ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-8). In april 2000 bereikte het vertrouwen met 27 punten de hoogste stand ooit. Het voorlopige dieptepunt was in februari 2013 (-44).

Economie

Consumenten zijn in maart een stuk positiever over de economie dan in de maanden daarvoor. Deze stand kwam deze maand uit op 15. Dit betekent dat de optimisten ruim in de meerderheid zijn. In februari stond het vertrouwen op dit vlak nog op -5. 

De ondervraagden zijn zowel positiever geworden over de economische situatie van de komende twaalf maanden als over de situatie van de afgelopen twaalf maanden.

Het CBS vermoedt dat dit samenhangt met recente positieve berichten over de economie en de arbeidsmarkt. Ook stijgende koersen op de Amsterdamse beurs dragen bij aan het sentiment.

Video: Vertrouwen consument weer positief

Koopbereidheid

De indicator voor de koopbereidheid is in maart met twee punten verbeterd naar -7. Ze zijn daarmee iets minder negatief dan een maand eerder.

Voor het eerst sinds begin 2008 zijn er evenveel mensen die het een gunstig moment vinden voor het doen van grote aankopen als consumenten die het juist een ongunstige tijd vinden. Het gaat dan om aankopen zoals wasmachines, televisies en meubels.

Baan

Het hebben van een baan heeft een grote invloed op de koopbereidheid. En consumenten zijn aanzienlijk positiever over de werkloosheid.

Bijna 36 procent verwacht dat er in de komende twaalf maanden meer mensen werkloos raken. Maar ruim een derde verwacht een daling. Daarmee komt de indicator uit op -2. Dit is de hoogste stand in vier jaar tijd. Donderdag maakte het CBS ook bekend dat de werkloosheid in februari is gedaald.

Meting

Het CBS meet het consumentenvertrouwen door elke maand telefonische interviews te houden. De consumenten krijgen vijf vragen over hoe ze aankijken tegen de ontwikkeling van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie.

Dan wordt bekeken hoeveel van de ondervraagden positief en negatief antwoorden. Het percentage negatieve consumenten wordt van het percentage optimisten afgetrokken.

Bij een getal boven de 0 zijn er meer optimisten dan pessimisten. En bij een negatief indexcijfer zijn er juist meer negatieve consumenten.