Consumenten die veel keuze hebben op het gebied van aanbieders van publieke nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, stappen minder snel over naar een ander bedrijf.

Dit geldt ook als de dienstverlening van hun aanbieder slecht is. Dat mensen toch blijven plakken komt doordat zij te veel keuzes hebben, zo blijkt uit promotieonderzoek van bestuurskundige Sebastian Jilke van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In complexe markten blijven mensen bij hun aanbieder. Volgens Jilke is het dan ook de vraag of consumenten wel in staat zijn de juiste keuzes te maken.

De afgelopen decennia zijn in de Europese Unie publieke nutsvoorzieningen zoals energie, water en telefonie geliberaliseerd. Het doel was dat burgers zouden profiteren van de concurrentie tussen verschillende aanbieders en zo betere diensten voor lagere prijzen zouden krijgen.

Vooral lager opgeleiden stappen minder snel over naar een andere aanbieder, zo toont Jilke aan, ook als zij ontevreden zijn met de dienstverlening.

Zodra er op nationale markten veel overstappers zijn, spelen welvaartsverschillen echter geen rol meer.