Verzekeraars die niet hun best doen om klanten met een woekerpolis te helpen aan een beter alternatief, kunnen een boete krijgen van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dat meldt de AFM maandag.

De AFM kan met deze bevoegdheid, waarvoor het ministerie van Financiën maandag een consultatiedocument publiceert, verzekeraars dwingen om hun klanten actief te benaderen. Alle klanten moeten deze behandeling krijgen, volgens AFM.

Verzekeraars kunnen door deze stap het woekerdossier voorlopig niet laten rusten. Klanten van de beleggingspolissen moeten namelijk worden benaderd met minstens twee brieven en telefoontjes op meerdere tijdstippen.

Nazorg

De meeste verzekeraars hebben sinds afgelopen najaar goede voortgang geboekt bij de nazorg voor klanten met een woekerpolis, zo meldt de AFM verder.

In oktober was de toezichthouder in een rapport nog zeer kritisch over de verzekeringsbranche. Voor te veel mensen met een woekerpolis was destijds nog geen oplossing gevonden of in de maak.

Verzekeraars zijn na dat rapport harder aan de slag gegaan, constateert de AFM. Dat heeft geleid tot een ''duidelijke verbetering'', aldus de financiële marktmeester.

Genoeg

Het Verbond van Verzekeraars, de koepelorganisatie van verzekeraars, vindt dat de sector zelf al genoeg verbeteringen heeft laten zien, en ziet dan ook "geen aanleiding" in een uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden van AFM.

"Aangezien de sector zelf de gewenste resultaten bereikt, met de mogelijkheid van tuchtrecht indien een verzekeraar achterblijft bij eerder afgegeven ambities, is de vraag wat wijziging van het toezichtsregime kan toevoegen", schrijft het Verbond van Verzekeraars.

De branchevereniging vindt bovendien dat de maatregel de adviseur buiten beschouwing laat, zij dragen volgens het Verbond ook verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van consumenten met een woekerpolis.