De Belastingdienst waarschuwt vrijdag voor een fout in de online aangifte. De fiscus vraagt belastingplichtigen hun aangifte over 2014 extra goed te controleren.

De waarschuwing geldt voor mensen die een fiscale partner hebben en ook recht hebben op aftrek voor het levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar.

Door een fout kan iemand die online aangifte doet in sommige gevallen de aftrek niet verdelen onder zichzelf en de fiscale partner. Daardoor krijgt diegene de aftrek helemaal niet meer. Dit gebeurt als de persoon in kwestie geen andere aftrekposten heeft dan het levensonderhoud voor kinderen.

De Belastingdienst raadt deze groep aan te wachten met het versturen van hun aangifte. Naar verwachting wordt de fout op dinsdag 10 maart verholpen.

Levensonderhoud

Ouders met een kind dat niet zelf in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, mogen onder bepaalde voorwaarden uitgaven voor het kind aftrekken.

Het gaan dan bijvoorbeeld om kosten voor kleding, voeding of de zorgverzekering. Het geldt ook voor de kinderalimentatie die iemand betaalt.

Vanaf 1 januari 2015 is de aftrekpost vervallen. Dat kan betekenen dat ouders over dit jaar minder belasting terugkrijgen of meer belasting moeten betalen.

Dit is waarop u moet letten bij uw belastingaangifte | Nibud waarschuwt gescheiden ouders voor lagere alimentatie