De consumptie van Nederlandse huishoudens schommelt sterker dan die in de omliggende landen. Dit komt vooral door de hoge huizen- en pensioenvermogens en doordat veel huishoudens weinig vrije besparingen hebben.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in een rapport.

Als het consumptieniveau stabieler zou zijn, zou dit een hogere welvaart opleveren. Consumptie van huishoudens maakt een groot deel uit van het bruto binnenlands product (bbp). De sterk fluctuerende consumptie zorgt voor een volatielere economische conjunctuur.

Nederlanders hebben relatief veel vermogen opgebouwd door middel van pensioenbesparingen. Ook zit veel vermogen in woningen.

Als de waarde van deze vermogens hoger of lager wordt, heeft dat een relatief groot effect op de middelen die huishoudens hebben om te consumeren. Bovendien heeft een groot deel van de huishoudens weinig vrije besparingen, oftewel vermogen dat vrij opneembaar is.

Veel Nederlanders sparen wel, maar doen dat niet zelf. Zo werd de afgelopen jaren gemiddeld 7,5 procent van het inkomen gespaard in de vorm van pensioenpremies en 7 procent vanuit pensioenbeleggingen.

Volgens het CPB kan de volatiliteit van de consumptie worden beperkt door regelgeving en fiscale prikkels. De overheid kan zo de opbouw van huizen- en pensioenvermogens minder stimuleren.