Er zijn in 2014 50 procent meer vergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen. Vooral marktpartijen vragen de vergunningen aan. Woningcorporaties blijven achter.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In totaal werden er 39.000 vergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen. Het is voor het eerst in zes jaar dat het aantal afgegeven vergunningen weer stijgt. 

Aan marktpartijen werden 27.400 vergunningen afgegeven, een groei van bijna 12.000 vergeleken met 2013. Particuliere opdrachtgevers kregen 4.900 vergunningen en aan de overheid en woningcorporaties zijn 7.000 vergunningen verleend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is nog lang niet terug op het niveau van 2006. Toen werden ruim 90.000 vergunningen afgegeven. De terugval sinds 2006 was vooral zichtbaar bij de marktsector. Inmiddels bouwen de bouwers voor de markt weer meer woningen dan in 2012, en zijn het woningcorporaties die achterblijven.

Verbouwing 

Ook het eental afgegeven vergunningen voor het herstellen en verbouwen van bestaande woningen steeg, met 5,5 procent. In totaal zijn bijna 4,6 duizend vergunningen verleend voor een verbouwing met een bouwsom van meer dan 50.000 euro. De daarbij horende bouwkosten zijn met een kwart toegenomen. 

In 2014 ging het ook beter met de bouwsector. De omzet nam licht toe met 1 procent en ondernemers in de branche zeggen positiever te zijn over de toekomst. Het herstel van de woningbouw speelde daarbij een belangrijke rol.

Zo zijn de investeringen in nieuwbouwwoningen met 11 procent gestegen in het vierde kwartaal. Zo'n sterke toename is in bijna tien jaar niet voorgekomen. De positieve signalen zijn al langer zichtbaar. Zo stijgt bij architecten de waarde van nieuwe ontwerpopdrachten voor woningen al sinds het derde kwartaal van 2013.