Ongeveer één op de vijf volwassenen kreeg een financiële tegemoetkoming voor gemaakte kosten voor chronische zorg in 2013. Dit kostte in totaal ruim een 500 miljoen euro. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Gekeken naar de regio's, zijn de vergoedingen voor chronische zorg het hoogst in Groningen en Limburg. 

De zorgcompensatie kan worden ontvangen in de vorm van de Compensatie Eigen Risico (CER) of de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. 

Gemiddeld werd per volwassene 39 euro aan zorgcompensatie uitgegeven. Ontvangers kregen gemiddeld 203 euro per jaar. Lagere inkomens kregen een hogere zorgcompensatie, onder meer doordat hogere inkomens niet in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke algemene tegemoetkoming. 

Regio's 

Ook regionaal waren er flinke verschillen in zorgcompensatie. In relatief rijke gemeenten in de Randstad kregen inwoners over het algemeen lage bedragen, inwoners van gemeenten met een relatief laag gemiddeld inkomen in Oost- en Noord-Nederland ontvingen hogere bedragen.

Inwoners van Appingedam (Groningen) ontvingen in 2013 de meeste zorgcompensatie: gemiddeld 62 euro per inwoner. In de meest welvarende gemeente van ons land, Rozendaal (Gelderland), was de compensatie het laagst, gemiddeld 21 euro per inwoner.