ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren, heeft in januari 4 miljoen euro te veel uitbetaald aan gepensioneerden.

Dit bevestigt het fonds aan Het Financieele Dagblad. ABP heeft besloten dat de gepensioneerden het bedrag mogen houden.

ABP heeft vorige maand twintigduizend gepensioneerden nog de pensioenaanvulling bij de AOW-partnertoeslag betaald. Hier hadden ze eigenlijk geen recht meer op.

Het ambtenarenpensioenfonds krijgt de informatie hierover van de Sociale Verzekeringsbank, maar deze data werden pas in februari overhandigd.