Gebruikers van stadsverwarming zouden ondanks een nieuwe wet nog onvoldoende beschermd zijn. Door fouten in de zogenoemde Warmtewet zouden ze te veel betalen.

Dat stellen de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Woonbond woensdag.

De belangenbehartigers willen dat onderzocht wordt of huishoudens met stadsverwarming inderdaad honderden euro's meer betalen dan consumenten met een cv-ketel op gas. Het kabinet zou de energierekeningen van beide groepen met elkaar moeten vergelijken.

De organisaties vragen de Tweede Kamer af te gaan op de praktische financiële gevolgen voor consumenten, in plaats van te oordelen "op basis van een theoretische werkelijkheid".

De Kamer hoort op woensdag verschillende belangenbehartigers, leveranciers, de toezichthouder en overheden over hun ervaringen met de Warmtewet.

Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil onderzoek naar het principe dat consumenten met stadsverwarming niet duurder uit mogen zijn dan met een gewone gasaansluiting. De toezichthouder vraagt zich af of het principe in de praktijk werkt.

Klachten

Navraag onder leden van VEH leverde eind vorig jaar al 7.500 klachten over de tarieven op. Ook de Woonbond verzamelde klachten via een meldpunt. De helft daarvan ging over de hoogte van de prijzen.

Bij het consumentenloket van ACM kwamen sinds de invoering van de wet 970 vragen en klachten binnen.

De Woonbond benadrukt dat huurders vaak dubbel betalen voor de aanschaf en onderhoud van een warmte-installatie. Ze betalen hier zowel via de huur als via het vastrecht aan de energieleverancier voor.

ACM stelt verder dat er allerlei kosten bijkomen die buiten de maximumprijs vallen. Die kosten mag de toezichthouder alleen op redelijkheid toetsen.

"Denk aan de kosten voor afleversets en warmtekostenverdelers. Consumenten menen dat kosten onterecht worden berekend of dat er te veel geld voor gevraagd wordt", zegt directeur Energie Remko Bos van ACM. Bos stelt voor deze bedragen ook aan de maximumtarieven te koppelen.

Warmtewet

De Warmtewet geldt sinds 1 januari 2014. De overheid probeert daarmee het toezicht op de leveranciers van stads- en blokverwarming te verscherpen.

In de nieuwe wet zijn onder meer landelijke maximumtarieven voor warmte opgenomen. De tarieven zijn gebaseerd op de consumentenprijzen voor gas van de drie grootste energieleveranciers.

Dit moet gebruikers van stads- of blokverwarming beschermen voor te hoge prijzen, omdat zij meestal niet hun eigen energieleverancier kunnen kiezen.

Prijsvoordeel

Maar omdat er alleen naar de tarieven van Nuon, Eneco en Essent wordt gekeken, lopen consumenten met stadsverwarming volgens VEH een mogelijk prijsvoordeel van prijsvechters mis.

De wet regelt verder wanneer een bewoner recht op compensatie heeft en in welke gevallen een leverancier een consument mag afsluiten.

Waterleidingen

Consumenten met stadsverwarming verwarmen hun huis en water via een netwerk van waterleidingen. Als een gezamenlijke warmtebron een heel huizenblok of complex verwarmt, is er sprake van blokverwarming. Dat kan een gezamenlijke aansluiting op het stadsverwarmingsnet zijn.

Volgens ACM zijn er in Nederland ruim een half miljoen huishoudens met stads- of blokverwarming.

Mensen met een eigen cv-ketel op gas hebben niet met de Warmtewet te maken.