Kamerleden Arnold Merkies (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) doen een voorstel om een vermogensregister in te voeren zodat duidelijk wordt hoe vermogen in Nederland is verdeeld.

Dit melden de Kamerleden woensdag. Zij halen aan dat in de discussie rond vermogen in Nederland vaak wordt geklaagd over een informatiegebrek.

"Het is opmerkelijk hoe weinig er bekend is over de vermogensverdeling in Nederland", aldus beide Kamerleden in een bericht. Zo worden kleine schulden niet bijgehouden door het CBS en worden vermogens in belastingparadijzen bijvoorbeeld niet geregistreerd.

Vermogensongelijkheid

De Kamerleden stellen voor dat individuen en bedrijven moeten opgeven hoeveel vermogen ze hebben en hoeveel winst ze daarop maken. Het register moet verder gebruikmaken van gegevens van de Belastingdienst, het CBS, het Kadaster, de KvK en DNB.

Merkies en Klaver gaan ervanuit dat als de vermogens beter in kaart worden gebracht, de vermogensongelijkheid in Nederland groter blijkt te zijn. 

De Franse econooom Thomas Piketty zwengelde de discussie over vermogensongelijkheid aan met zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw. 

Over Nederland zei hij tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer tegenover NU.nl dat er vooral meer informatie nodig is over de vermogensverdeling. Hij klaagde toen dat men in Nederlandse tijdschriften moet lezen hoeveel vermogen de top heeft.

Dit wilt u weten over de theorie van econoom Thomas Piketty