Consumenten hebben vorig jaar bijna 12.349 meldingen gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij een derde van die gevallen zag de AFM reden om de opmerkingen nader te bekijken

Bijna 3.500 meldingen zijn doorgestuurd naar toezichtsafdelingen van de AFM. Ten opzichte van 2013 spraken consumenten zich vooral vaker over pensioenen uit.

De meeste opmerkingen (24 procent) gingen over hypotheken en adviezen daarover. Verder ging ruim een vijfde (23 procent) over verzekeringen.

Zo'n 12 procent van de meldingen had te maken met consumptief krediet. Dat zijn leningen die consumenten gebruiken voor het doen van grote aankopen zoals een auto. 

Bijna de helft van de meldingen zijn via de site van de AFM ingediend. Zo'n 48 procent van de consumenten liet via de telefoon van zich horen en 3 procent via de post.

Bijdrage

AFM benadrukt dat deze consumenten "een belangrijke bijdrage leveren om de financiële markten eerlijk te laten werken".

"Met meldingen uit de markt over mogelijke misstanden, kan de AFM toezicht houden daar waar het nodig is." Ze kunnen aanleiding zijn voor verder onderzoek door de toezichthouder. AFM kan vervolgens maatregelen nemen, zoals het opleggen van een boete. 

Vorig jaar heeft de toezichthouder naar aanleiding van de opmerkingen onder meer onderzoek gedaan naar uitvaartverzekeringen en hersteladvies over beleggingsverzekeringen.

"In ons onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de meldingen door consumenten over mogelijke misstanden", laat AFM weten. 

Advies

De toezichthouder mag geen persoonlijk financieel advies geven en mag ook niet aan de consument laten weten over hoe de melding is afgehandeld.

Pas als de AFM een openbare waarschuwing geeft of andere maatregel neemt, neemt de toezichthouder contact met de consumenten op.

Consumenten kunnen voor bemiddeling evenmin terecht bij de AFM. Zij kunnen een klachtenbrief schrijven naar de betrokken financiële onderneming.

Als dat niet het gewenste resultaat heeft, kunnen ze zich melden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).