Vooral kwetsbare personen, zoals mensen met psychiatrische problemen, worden de dupe van de nieuwe strengere bijstandsregels. 

Dit blijkt uit een onderzoek dat het KRO-NCRV-onderzoeksprogramma De Monitor heeft gedaan in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur.

De nieuwe regels voorzien onder meer in strengere strafkortingen bij overtredingen van de regels. Ook worden de eisen bij sollicitaties aangescherpt, wat betreft 'nette' kleding en langere reistijden naar het werk die geaccepteerd moeten worden.

De helft van de medewerkers van sociale diensten kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop gedreven worden. 

Volgens driekwart van de 473 ondervraagde medewerkers verergeren psychiatrische problemen doordat mensen vastlopen in bijstandsregels. Bijna twee derde van de medewerkers houdt rekening met meer agressieve klanten bij de sociale dienst.

Maatwerk

Divosa, de koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland, wil dat de politiek medewerkers van sociale diensten het vertrouwen geeft om vaker zelfstandig een afweging te maken. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in een reactie dat er volgens haar altijd de mogelijkheid is tot maatwerk: ''Bij de totstandkoming van de wet heb ik erop toegezien dat medewerkers van sociale diensten altijd de mogelijkheid hebben om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van mensen en eigenstandig een afweging kunnen maken over het al dan niet opleggen van maatregelen.''