De Nederlandse inflatie is in december gedaald naar 0,7 procent, dat is de laagste stand sinds oktober 2009.

Dat maakt het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. In november kwam de prijsstijging  van producten en diensten voor consumenten op jaarbasis nog uit op 1 procent.

Net als in die maand is de Nederlandse inflatie ook in december laag door goedkope brandstofprijzen als gevolg van de wereldwijd dalende olieprijs. De prijs aan de pomp is voor automobilisten voor de derde maand op rij flink gedaald.  

"Gemiddeld over een maand is de prijs van benzine sinds november 2010 niet zo laag geweest", schrijft het CBS. Ook de voedselprijzen daalden ten opzichte van een jaar eerder. 

Video: Reactie CBS

Europa

Europees gezien is het lage inflatiebeeld niet anders. Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte woensdag bekend dat de inflatie in december negatief was, in die maand daalden op jaarbasis de prijzen in de eurozone met 0,2 procent.

Om de Nederlandse inflatie met andere eurolanden te kunnen vergelijken, wordt er ook een geharmoniseerde rekenmethode gebruikt door het CBS . Volgens die berekening komt het Nederlandse prijspeilniveau uit op -0,1 in december.

Heel 2014

Over heel 2014 kwam de inflatie in Nederland gemiddeld uit op 1 procent. Daarmee komt de prijsstijging op het laagste niveau van de afgelopen 25 jaar. Het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar lag op 2,2 procent. 

Hoewel producten en diensten amper duurder werden, stegen de huren in 2014 juist fors. Deze lagen gemiddeld 4 procent hoger  dan in het voorgaande jaar. Maar ook de belastingverhogingen hadden een stuwende werking. Zonder huur- en belastingverhoging zou de inflatie in 2014 op -0,1 uitgekomen zijn.

Laag

De prijsdaling van gas, elektriciteit en aan de benzinepomp hadden ook een fors drukkende werking op de inflatie van afgelopen jaar. Dit prijsniveau is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Om die reden wordt gekeken naar inflatie exclusief energie.

Over het hele jaar 2014 gezien was het verschil tussen deze twee maatstaven 0,2 procentpunt. Maar door de sterk dalende olieprijs liep dit in de tweede helft van het jaar op naar 0,5 procentpunt.

Wanneer de inflatie op de Europese geharmoniseerde methode gemeten wordt, komt het prijspeilniveau in Nederland vorig jaar uit op 0,3 procent. Dat is het laagste punt sinds men in 1997 startte met het meten volgens deze methode.

Daarmee ligt de Nederlandse inflatie lager dan die in de eurozone; die op jaarbasis is uitgekomen op 0,4 procent.