Een groeiend aantal ouders kan het schoolgeld voor hun kinderen niet meer betalen.

30 procent meer ouders deden een hulpaanvraag bij Stichting Leergeld, waar de ouders terecht kunnen als ze bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.

Uit de voorlopige resultaten van een enquête die de stichting hield onder honderden ouders blijkt bovendien dat 29 procent moeite heeft om de bijdrage te doen.

"Twee tot drie kinderen per klas leven onder de armoedegrens", zegt directeur Gaby van den Biggelaar van Stichting Leergeld in het AD.

Uit onderzoek van de SP zou bovendien blijken dat scholen de ouderbijdrage vaak verplichten, terwijl deze officieel vrijwillig is. De bijdrage verschilt per school van een paar tientjes per jaar tot meer dan 1000 euro.

Als er niet wordt betaald, mogen kinderen bijvoorbeeld niet mee op schoolreisje.