Voorlopig zijn er bijna 1,1 miljoen mensen per 2015 van zorgverzekering veranderd, 6,5 procent van de verzekerden.

Dat blijkt uit cijfers van informatiecentrum Vektis, meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Vorig jaar lag het voorlopige percentage op 5,7 procent. Het definitieve overstapcijfer kwam toen uit op 6,5 procent.

Tot en met 31 december was er de mogelijkheid om de zorgverzekering op te zeggen. In januari hebben mensen nog de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten, daarna is dit niet meer mogelijk.  

Zorgverzekeraars Nederland kan nog niets zeggen over de marktverschuiving tussen verzekeraars onderling. Verzekerden hebben immers nog tot 1 februari de tijd om over te stappen.

In april wordt de analyse van alle verschuivingen bekend. Dan blijkt ook of verzekerden in meer of mindere mate hun eigen risico hebben aangepast of een budget-, restitutie- of naturapolis hebben genomen.

Dit zijn de nieuwe premies van de grote zorgverzekeraars