In 2014 hebben meer bijstandsgerechtigde Rotterdammers werk gevonden dan in het jaar ervoor. 

In het afgelopen jaar hebben ruim 2.400 bijstandsgerechtigden in Rotterdam werk gevonden. In 2013 verlieten nog ruim 1.700 mensen de bijstand omdat ze weer een baan hadden gevonden. 

De stijging komt volgens een woordvoerder van de gemeente door het gevoerde beleid en een aantrekkende economie. Aan het einde van de collegeperiode in 2018 moeten er twaalfduizend mensen uit de bijstand aan het werk zijn, hebben de drie coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA met elkaar afgesproken.

Om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen, zet verantwoordelijk wethouder Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam onder meer in op betere beheersing van de Nederlandse taal bij de werkzoekenden. 

Actieplan jeugdwerkloosheid

Ook wordt prioriteit gegeven aan werk voor jongeren in de bijstand. Binnenkort komt Struijvenberg met een actieplan jeugdwerkloosheid, samen met onderwijswethouder Hugo de Jonge. Vooral in Rotterdam-Zuid wil hij die bestrijden omdat de jeugdwerkloosheid daar relatief hoog is.

Struijvenberg wil dat voortaan wordt bijgehouden hoeveel mensen door een banenmarkt aan het werk komen of een opleiding gaan volgen. Dat werd tot nu toe niet gedaan.