De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is het afgelopen jaar per saldo gedaald.

Eind december 2014 stond de dekkingsgraad op 108 procent, een daling van een procentpunt ten opzichte van de maand ervoor. Vergeleken met eind december 2013 is de daling eveneens een procentpunt.

Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Pensioenthermometer van adviesbureau Aon Hewitt.

Sinds 1 januari mogen de pensioenfondsen niet meer rekenen met de zogenoemde driemaands middeling, daardoor daalt de gemiddelde dekkingsgraad tot 103 procent. Eind mei 2014 was dat nog 104 procent.  

De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen van de fondsen en de waarde van alle opgebouwde pensioenen.

Wet

Pensioenfondsen moeten volgens de wet minimaal een dekkingsgraad van 104,3 procent hebben, omdat anders het risico bestaat dat in de toekomst niet meer alle pensioenen kunnen worden uitgekeerd.

Toch betekent dit volgens Aon Hewitt niet automatisch dat pensioenfondsen moeten korten.

In het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK), dat per 1 januari is ingegaan, is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden namelijk leidend (beleidsdekkingsgraad). Per eind december 2014 is dat 110 procent.

Marktrente

Een daling van de marktrente heeft in 2014 een remmend effect op de dekkingsgraad gehad. Hoewel de rendementen toenamen (met in 24 procent voor de totale portefeuille), is ook de waarde van de pensioenverplichtingen gestegen (25 procent).

"Door de introductie van de beleidsdekkingsgraad wordt de dekkingsgraad in 2015 stabieler", zegt Frank Driessen van Aon Hewitt. "De nieuwe rekenregels hebben tot gevolg dat fondsen minder snel mogen indexeren. Daar staat tegenover dat ze kortingsmaatregelen mogen uitsmeren over een langere periode."

Als de huidige marktomstandigheden gelijk blijven, moeten de pensioenfondsen er volgens het bureau rekening mee houden dat de beleidsdekkingsgraad in de loop van 2015 daalt naar de dekkingsgraad per 1 januari 2015 van 103 procent.