Het beschikbaar inkomen van Nederlandse huishoudens is in het derde kwartaal 2,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Dit blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste twee kwartalen groeide het inkomen ook al. Vooral zelfstandigen hebben hun inkomen in de laatste drie kwartalen zien stijgen.

In het derde kwartaal lag het inkomen uit productieactiviteiten, waarvan het inkomen van zelfstandigen het leeuwendeel vormt, 1,3 miljard euro hoger vergeleken met het derde kwartaal van 2013.

De stijging wordt veroorzaakt doordat er meer zelfstandigen actief waren. Het aantal zelfstandigen lag in het derde kwartaal 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Verder werkten sommige zelfstandigen meer uren. 

Vooral in de landbouw, de detailhandel en de horeca steeg het inkomen. Zelfstandigen in de bouw zagen het inkomen daarentegen dalen. 

Het totaal aan ontvangen loon in Nederland daalde in het derde kwartaal. 

Inflatie

Onder andere de inflatie heeft een gunstig effect op het inkomen. Doordat de inflatie relatief laag is, kunnen huishoudens relatief meer kopen met hun inkomen. 

In het derde kwartaal betaalden huishoudens 600 miljoen euro meer aan belastingen en sociale premies vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit zorgde voor een licht neerwaarts effect op het beschikbaar inkomen.

Uitkeringen 

Sociale uitkeringen zijn in het afgelopen jaar per saldo met 1,1 miljard euro toegenomen. Dit komt vooral door een toename van het aantal uitkeringen. Door de vergrijzing zijn er meer mensen met een AOW-uitkering en door de de ongunstige situatie op de arbeidsmarkt ontvangen meer mensen een ww-uitkering. 

Het netto inkomen uit vermogen en overdrachten is met ruim 900 miljoen euro gestegen. Vooral de ontvangen rente droeg bij aan de stijging. Door de dalende rentevoet zal deze bijdrage naar verwachting de komende kwartalen afnemen.