Bijna 45 procent van de Nederlandse huishoudens heeft in 2013 ook een kindgebonden budget ontvangen. Dat is een extra bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderen.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 werd bijna 970 miljoen euro aan kindgebonden budget en 3,1 miljard aan kinderbijslag verstrekt. Het kindgebonden budget is vermogens- en inkomensafhankelijk en kwam bovengemiddeld vaak terecht bij eenoudergezinnen en uitkeringsontvangers.

Bijna alle huishoudens die leven van een uitkering ontvangen een kindgebondenbudget. Vier van de vijf eenoudergezinnen hebben kindgebonden budget ontvangen, tegenover nog geen twee op de vijf tweeoudergezinnen.

Gezin

Een eenoudergezin, met gemiddeld 1,5 kind, ontvangt per jaar gemiddeld bijna 1.300 euro aan kindgebonden budget en 1.400 euro aan kinderbijslag.

Tweeoudergezinnen, gemiddeld 2 kinderden, krijgen gemiddeld 1.000 euro kindgebonden budget en bijna 1.700 euro kinderbijslag.

Gezinnen met ondernemers als ouder ontvangen vaker en meer kindgebonden budget dan gezinnen met ouders die werknemers zijn.