Het totale vermogen van alle zorgverzekeraars is tussen 2007 en 2013 ruim verdubbeld. Vorig jaar kwam het vermogen uit op ruim 8 miljard euro, zeven jaar eerder was dat iets meer dan 4 miljard euro.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

In 2013 was het gezamenlijk vermogen van de zorgverzekeraars tweeënhalf keer zo hoog als de eis van De Nederlandsche Bank (DNB).

Wettelijk is vastgelegd dat zorgverzekeraars een eigen vermogen van minimaal 11 procent moeten aanhouden. Wanneer een verzekeraar hier precies aan voldoet, is er sprake van een buffer van 100 procent. Met die buffer moeten de bedrijven bestemd zijn tegen eventuele toekomstige financiële risico's.

Risico's

De risico's zijn voor zorgverzekeraars ook toegenomen door de hogere zorgkosten dan vroeger. Alleen vooraf ontvangen ze van het Rijk nog compensatie voor de eventuele hoge kosten. Ook worden vanaf volgend jaar de kosten voor de verpleging en de verzorging thuis uit de basisverzekering gehaald. 

Als er daardoor in 2015 tekorten ontstaan, worden zorgverzekeraars daarvoor gecompenseerd. Vanaf 2016 komt dat risico bij de zorgverzekeraars zelf te liggen.

Premie

De premie van de basisverzekering is volgens het CBS tussen 2011 en 2014 met ongeveer 1.300 euro per jaar min of meer gelijk gebleven. Vergeleken met 2006 is er wel een groot verschil, toen was de premie nog 950 euro per jaar. 

Eerder werd al bekendgemaakt dat de gemiddelde premie van de basisverzekering voor volgend jaar zal stijgen. Verzekeraars stellen dit bedrag elk jaar vast op basis van de verwachte zorgkosten, de verwachte kosten voor administratie en de vereiste vermogensbuffer. 

Dit zijn de nieuwe premies van de grote zorgverzekeraars | 'Zorgverzekeraars moeten maximale winst aanhouden'