De inflatie is in november licht gedaald naar 1 procent. Een maand eerder was dat nog 1,1 procent.
 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De daling werd vooral veroorzaakt door de lage brandstofprijzen. 

Die daalden in navolging van de olieprijs nadat de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) eind november bekendmaakte de productie niet terug te schroeven om de lage prijs te stuwen.

In november kostte een liter euroloodvrij gemiddeld 1,63 euro, het laagste punt in bijna drie jaar. Tijdens het hoogtepunt van begin oktober 2012 was de literprijs 20 eurocent duurder. De daling wordt nog wel geremd doordat de euro ten opzichte van de dollar in waarde daalde, olie wordt wereldwijd in dollars verhandeld.

De inflatie staat al het hele jaar rond de 1 procent. Dat betekent dat typische Sinterklaascadeaus zoals boeken, chocolade, dvd's, sieraden en parfum goedkoper zijn dan een jaar eerder. Speelgoed en snoepgoed werden wel duurder, aldus het statistiekbureau.  

Smeerolie

Een gematigde inflatie wordt gezien als smeerolie voor de economie. De geldontwaarding is belangrijk voor consumenten om aankopen te blijven doen.

Het tegenovergestelde, deflatie, kan er juist toe leiden dat aankopen worden uitgesteld omdat goederen en diensten goedkoper worden. Een ander gevaar van deflatie is dat schulden van huishoudens en overheden meer waard worden. 

Europa

Het CBS berekent ook de inflatie volgens de Europese methode om zo de verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken. Volgens die cijfers daalde de inflatie in november naar 0,3 procent, dat komt overeen met het Europese gemiddelde.

De Europese Centrale Bank (ECB), die prijsstabiliteit als belangrijkste mandaat heeft, streeft naar een inflatie dat tenminste zes keer zo hoog ligt. Vanaf 13.45 uur maakt ECB-president Mario Draghi bekend welke maatregelen de ECB neemt om de lage inflatie verder te bestrijden.

De gevaren van deflatie Dit moet u weten over inflatie | Dit moet u weten over de dalende olieprijs