De Nederlandse pensioenfondsen hebben in november geprofiteerd van positieve rendementen.

Hun gemiddelde dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, stond eind november op 109 procent.

Dat is ongeveer 2 procentpunt hoger dan de maand ervoor, meldde onderzoeksbureau Aon Hewitt maandag.

Belangrijkste oorzaken van de betere dekking zijn stijgende aandelen- en obligatiekoersen. De waarde van de obligatieportefeuille steeg door een daling van de marktrente. Het rendement op obligaties bedroeg in november 3,4 procent.

Rente

De lage rente deed ook de aandelenkoersen goed; deze stegen in november met 2,1 procent. Doordat ook vastgoed een positief rendement boekte, was het rendement op de totale portefeuille 2,7 procent.

De waarde van de verplichtingen steeg met 1,4 procent. De lagere marktrente zorgt de komende twee maanden voor een verdere daling van de verplichtingen, verwacht Aon Hewitt.

Vanaf volgend jaar gaan overigens nieuwe rekenregels gelden voor de waardering van de verplichtingen van pensioenfondsen. Dan is de actuele dekkingsgraad niet meer bepalend voor indexatie en eventuele kortingen op pensioenen. Uitgangspunt wordt dan de ‘beleidsdekkingsgraad’, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.