De Belastingdienst werkt aan een vangnet voor burgers die belastingzaken niet digitaal kunnen afhandelen.

Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Henk Krol (50Plus)

Krol stelde de vragen naar aanleiding van berichten over het verdwijnen van de blauwe envelop. Hij maakt zich zorgen over de groep van onder meer ouderen, die geen digitale communicatiemiddelen kunnen of willen gebruiken.

Op termijn wil de Belastingdienst volledig digitaal communiceren. Dat geldt zowel voor brieven naar burgers als naar bedrijven.

De staatssecretaris benadrukt dat dit wel in stapjes zal gaan. "Zodat betrokkenen de gelegenheid hebben om hieraan te wennen en zich hier op in te stellen."

Helpen

Als het nodig is helpt de fiscus via de Belastingtelefoon en balies mensen met het aanvragen van een DigiD of het doen van aangifte.

Tegelijkertijd moeten de digitale diensten zo toegankelijk mogelijk worden. Zo gaat de Belastingdienst werken aan manieren om anderen te machtigen. Dan kan een familielid of fiscaal dienstverlener namens iemand anders aangifte doen.

"Het zal ook mogelijk blijven om in individuele gevallen, waarin dat echt nodig is, een papieren kopie van een elektronisch bericht te verstrekken."

Beperkt

De groep die niet digitaal aangifte kan of wil doen, is "zeer beperkt", stelt de staatssecretaris. Volgens Wiebes willen veel Nederlanders hun belastingzaken juist liever digitaal afhandelen.

Van de tien miljoen aangiften die jaarlijks bij de fiscus binnenkomen, wordt 96 procent digitaal gedaan. Zo'n 4 procent wordt dus nog op papier ingediend.

Dat komt neer op ongeveer 410.000 aangiften. Daarvan komen 150.000 van burgers van 67 jaar of ouder. Een groot deel van de papieren aangiften worden ingevuld door een familielid, vriend of kennis.

Wiebes stelt dat meer dan 95 procent van de huishoudens thuis internet heeft. In de groep van boven de 65 jaar ligt dat percentage op 80 procent.

Hulp

Maar het al dan niet kunnen bedienen van een computer, zou niet doorslaggevend zijn voor de zelfredzaamheid. Of mensen zichzelf kunnen redden, hangt af van "de mate waarin zij hulp durven te vragen", schrijft de staatssecretaris.

De Belastingdienst heeft onderzocht dat 62 procent van de burgers hulp vraagt voor het regelen van belasting- en toeslagzaken. Een derde krijgt hulp van een familielid, vriend of bekende. Ongeveer 12 procent wordt geholpen door een maatschappelijke organisatie.

Wiebes kan nog niet voorspellen wanneer de Belastingdienst stopt met brieven sturen. Dit hangt onder meer af van hoe snel diensten zoals MijnBelastingdienst en de berichtenbox van MijnOverheid ontwikkeld worden.