Ouderenbond ANBO overhandigt dinsdagmiddag namens 40.000 personen een petitie aan de Tweede Kamer voor behoud van koopkracht van senioren. 

Volgend jaar wordt volgens de organisatie het vijfde jaar op rij dat de koopkracht van senioren achterloopt op werkenden.

Volgens de ondertekenaars worden senioren door de stapeling van maatregelen ''onevenredig hard getroffen in hun portemonnee'' vergeleken met andere groepen.

''Het niet-indexeren en zelfs korten van de pensioenen, zorgt ervoor dat de meeste senioren al in rode cijfers komen. Als het aan het kabinet ligt, gaan senioren de komende jaren meer belasting betalen",stelt de ANBO.

"Dit omdat zij voor deze groep mensen een aantal belastingvoordelen verlaagt of schrapt. Vooral senioren die veel zorg nodig hebben, worden extra hard getroffen."

Asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei tijdens het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer dat het kabinet offers heeft moeten vragen aan alle Nederlanders om de overheidsfinanciën te kunnen saneren.

Daarbij vielen ouderen niet helemaal te ontzien. Maar de minister onderstreepte dat het kabinet wel heeft geprobeerd de pijn eerlijk te verdelen. Ouderen met een laag inkomen zijn zo veel mogelijk ontzien.

Asscher was naar het vragenuurtje gehaald door de PVV.