De compensatieregeling van de curatoren van DSB geldt voor alle gedupeerde klanten van de failliete bank. Dinsdag is de regeling door het gerechtshof in Amsterdam verbindend verklaard.

Eerder dit jaar had het hof nog aanmerkingen op de regeling. Die zou onder meer tekortschieten voor klanten met een koopsompolis en voor klanten aan wie méér krediet was verstrekt dan volgens de destijds geldende normen mocht.

Maar nadat de curatoren enkele aanpassingen hebben doorgevoerd is volgens het hof sprake van een 'redelijke compensatieregeling'.

De curatoren hadden het verzoek om de regeling verbindend te verklaren ingediend, omdat zij graag een collectieve schaderegeling willen om het faillissement van DSB verder te kunnen afwikkelen.

Vergoeding

De algemeenverbindendverklaring betekent dat alle gedupeerden in aanmerking komen voor een vergoeding. Klanten die het niet met de regeling eens zijn, kunnen dat nog wel binnen zes maanden aangeven en zo eventueel een betere compensatie afdwingen. Na die periode is dat niet meer mogelijk.

De regeling geldt voor mensen die bijvoorbeeld een koopsompolis, een beleggingsverzekering of een lening hadden afgesloten bij DSB.

De vergoeding kent geen maximum en de hoogte verschilt per klant en per product. De compensatie wordt verrekend met bedragen die klanten nog hebben openstaan bij de bank. In andere gevallen wordt de klant schuldeiser van de bank. Betaling is dan afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement. 

Geen recht

Claimorganisatie Woekerpolisproces is het niet eens met de verbindendverklaring. Volgens de stichting doet de regeling nog steeds geen recht aan de geleden schade. Woekerpolisproces verwacht dat veel van de circa 250.000 gedupeerden op termijn in de schuldsanering zullen belanden.

De compensatieregeling werd in 2011 opgesteld door de curatoren in samenspraak met belangenorganisatie en verzekeraars. Het algemeen geldend laten verklaren van de regeling moet het sluitstuk worden van het faillissement van DSB. De bank van oprichter Dirk Scheringa ging in 2009 failliet.