Maandag 3 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Oudere met portemonnee

FNV pleit voor hoorzitting nieuwe pensioenregels

FNV pleit voor een hoorzitting in de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenregels. Volgens de vakbond is er nog te veel onduidelijkheid over de gevolgen voor de diverse generaties.
Door NU.nl/Rikke van Geest

"De senatoren staan voor een belangrijke beslissing over plannen die vele generaties zullen raken. Daarom is het van belang dat zij volledig geïnformeerd zijn, voordat zij een besluit nemen over iets wat voor vele mensen invloed op hun koopkracht heeft", zegt Gijs van Dijk, pensioenbestuurder FNV.  

Om een volledig beeld te krijgen van de gevolgen wil Van Dijk dat alle pensioenmaatregelen worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. "Alleen dan wordt duidelijk wat alle maatregelen bij elkaar voor effect hebben op de koopkracht van mensen."

Wetsvoorstel

Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om het financieel toetsingskader (FTK) aan te passen. De Eerste Kamer beslist op korte termijn over het voorstel. De nieuwe pensioenregels moeten op 1 januari ingaan.

De nieuwe regels houden onder meer in dat pensioenfondsen hogere buffers moeten hanteren. Daarnaast zijn er strengere voorwaarden voor fondsen die het pensioen willen verhogen.

Tegenstanders vrezen dat het pensioen van gepensioneerden jarenlang niet zal meestijgen met de inflatie (indexeren), waardoor ouderen veel koopkracht verliezen. Aan de andere kant worden tegenvallers beter gespreid, waardoor er minder snel gekort hoeft te worden op pensioenen, zoals de afgelopen jaren regelmatig het geval was.

Aanbevolen artikelen