Pensioenbestuurder Gijs van Dijk van vakcentrale FNV snapt dat het kabinet pensioenfondsen financieel gezonder wil maken met strengere regels.

Maar hij heeft wel problemen met de aangescherpte voorwaarden voor de verhoging van pensioenen. Dat zegt hij vrijdag in een interview met NU.nl. 

Pensioenfondsen moeten volgens de nieuwe regels namelijk wat zekerder weten dat ze later een nominaal pensioen kunnen uitkeren. Pas dan mag een fonds de pensioenen met de prijzen laten meestijgen (indexeren). 

"Die zekerheidsgedachte zou je moeten loslaten", vindt Van Dijk. Wat hem betreft kunnen fondsen iets meer uitgaan van bijsturing op de langere termijn. 

"Een garantie is helaas niet mogelijk. Maar we moeten snel nadenken over een stelsel met een gezondere positie van fondsen."

Onder de maat

Eerder op vrijdag noemde FNV-voorzitter Ton Heerts de plannen van het kabinet "onder de maat". Volgens hem is de politiek vooral uit op lagere collectieve lasten. Dat zei hij bij een FNV-bijeenkomst in Utrecht, waarbij de pensioenvisie van vijfduizend gepeilde FNV-leden werd gepresenteerd.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken benadrukte bij dezelfde bijeenkomst dat ze vooral wil voorkomen dat pensioenfondsen in de toekomst pensioenen moeten korten. 

Schaalvergroting

Pensioenbestuurder Van Dijk ziet de oplossing voor de langere termijn vooral in schaalvergroting en meer collectiviteit. Pensioendeelnemers kunnen dan mee- en tegenvallers met elkaar delen. "Zo voorkom je pech- en gelukgeneraties."

Van Dijk ziet een teruggang van honderden pensioenfondsen naar enkele tientallen voor zich. Hij spreekt over "grotere gezondere en gemêleerde fondsen".

Bedrijfstakken

Het idee dat een pensioenfonds naar bedrijfstakken georganiseerd moeten worden, laat hij nog niet los. Maar de fondsen moeten dan wel zo groot worden, dat de verhouding tussen actieve en al gepensioneerde deelnemers beter wordt.

Sommige fondsen hebben namelijk relatief veel gepensioneerde deelnemers en te weinig werkende deelnemers die nog pensioen opbouwen. Daarom is een combinatie van fondsen uit bedrijfstakken die op elkaar lijken volgens Van Dijk een goede optie.

Maatwerk

Volgens van Dijn is er overigens niet per se een tegenstelling tussen collectieve fondsen en meer eigen keuzevrijheid. Uit een onderzoek onder FNV-leden bleek vrijdag dat ze bijvoorbeeld graag meer te zeggen willen hebben over waar hun fonds in belegt. 

"Deelnemers van een pensioenfonds zijn eigenlijk aandeelhouders van het fonds", legt Van Dijk uit. Ze willen daarom inspraak over hoe risicovol die beleggingen mogen zijn, maar ook bijvoorbeeld bepaalde maatschappelijk gevoelige fondsen kunnen vermijden.

Omdat het erg duur is om alle deelnemers apart te vragen hoe ze willen beleggen en dat aan te passen, ziet hij meer in inspraak op het niveau van het pensioenfonds zelf. Per fonds kunnen de deelnemers dan samen invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid.

FNV vreest tien jaar zonder pensioenverhogingKoopkrachtverlies gepensioneerden loopt op |