Betalingsachterstanden van de Nederlandse bevolking kosten de samenleving miljoenen euro's.

Dit stelt het Nibud in een rapport over de omvang en preventie van schulden.

Per huishouden met ernstige financiële problemen kost het de samenleving al snel 100.000 euro. Dit bedrag is te wijten aan verloren afschrijvingen, hulpverlening, verzuim- en ziektekosten, verloren arbeidsuren, uitkeringen en huisuitzettingen.

Ruim 1,1 miljoen Nederlandse huishoudens, 15 procent van het totaal, heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Het Nibud verwacht dat dit aantal de komende jaren gaat stijgen. Volgens de instantie kijkt de huidige aanpak te veel naar het individu en de schulphulpverlener. "We staan te dweilen, terwijl de kraan open staat."

Spanningen

Huishoudens met schulden voelen zich buitengesloten. De geldproblemen leiden tot spanningen binnen het gezin en de samenleving. Daarom pleit het Nibud voor een andere aanpak van geldproblemen waarbij meer nadruk op preventie komt te liggen.

Betalingsachterstanden worden vaak nog gezien als het gevolg van eigen handel. Uit inzichten van gedragswetenschappers blijkt juist dat er steeds meer druk bij de consument ligt en deze keuzes onbewust maakt.

Het blijkt dat de consument zelf verantwoordelijk is voor schulden, maar daar wel ondersteuning bij nodig heeft. Volgens het Nibud zorgt de sociale omgeving nog te vaak voor verergering in plaats van een oplossing van de financiële problemen.

Eenzijdig

Er wordt te eenzijdig naar de consument met schuld en de hulpverlening gekeken, terwijl ook wetten, voorzieningen en aanbieders van producten en diensten een grote rol spelen bij het voorkomen van schulden.

Daarnaast wordt het de consument soms lastig gemaakt om de juiste financiële keuzes te maken. Zo vindt het Nibud de manier waarop een student via de website van DUO leningen kan aanvragen hier een goed voorbeeld van.

Tot voor kort kreeg een student het maximaal te lenen bedrag te zien en kon dat verlagen. Hierdoor wordt vaker gekozen voor het maximale bedrag. Inmiddels staat dit bedrag op nul, waardoor bewuster gekozen wordt.