Vijf redenen om een testament op te stellen

De tuchtrechter heeft onlangs bepaald dat de notarisservice van de Hema is toegestaan. Klanten kunnen online een standaard samenlevingscontract of een testament opstellen. Voor advies en in bijzondere situaties kan de consument beter bij een notaris langsgaan.

Wat zijn redenen om een testament te maken?

1 Bepalen wie wat krijgt

Als je geen testament hebt opgesteld, bepaalt de wet wie erft. Als je een testament opstelt, kun je zelf regelen wat er gebeurt met je geld, spullen en huis. Je kan afwijken van de wettelijke verdeling, maar ook anderen benoemen tot erfgenaam.

Samenwonenden erven niet automatisch van elkaar, daarom is het voor deze groep Nederlanders belangrijk om een testament op te stellen. Ook als je geld aan goede doelen wilt nalaten, moet dat in een testament vastgelegd worden.

2 Opnemen van clausules

In een testament kan je diverse clausules opnemen zoals een uitsluitingsclausule, dat houdt in dat jouw erfgenaam de erfenis niet hoeft te delen met zijn ex-partner in geval van scheiding. De AWBZ-clausule zorgt ervoor dat kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven ouder in een AWBZ-instelling wordt opgenomen. Dat voorkomt dat de erfenis van de kinderen wordt ‘opgegeten’.

Bij bezittingen in het buitenland kan met behulp van een clausule worden opgenomen dat het testament ook in het buitenland geldt.

3 Aanstellen van executeur

Een executeur regelt de uitvaart en zorgt dat het testament wordt uitgevoerd. Daar hoort ook de administratieve afwikkeling bij, zoals het betalen van rekeningen en het doen van belastingaangifte.

4 Besparen van erfbelasting

Met een tweetrapstestament kan het betalen van de erfbelasting worden uitgesteld tot de achtergebleven ouder overlijdt.

Naast eventuele kinderen kunnen ook eventuele kleinkinderen worden opgenomen in het testament. Zo wordt zowel de vrijstelling van de kinderen als de kleinkinderen benut. Pas als de erfenis hoger ligt dan de vrijstelling dient er belasting betaald te worden.

Er kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden, bijvoorbeeld dat de kleinkinderen pas beschikking over het geld krijgen vanaf een bepaalde leeftijd.

5 Benoemen van een bedrijfsopvolger

Als je ondernemer bent, kan je ervoor kiezen om in het testament een opvolger aan te wijzen. Zo komt het bedrijf niet in handen van erfgenamen die wellicht geen verstand hebben van de onderneming.

Lees meer over:
Tip de redactie