Nederlanders hebben vorig jaar meer zorgtoeslag en huurtoeslag ontvangen. Kinderopvangtoeslag is juist minder gebruikt.

Dat blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Rijk keerde vorig jaar 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag. Dat is 6 procent meer dan in 2012.

Daarnaast is er 5,1 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd. Dat is ruim een half miljard euro meer dan het jaar ervoor en twee keer zoveel als in 2006. In dat jaar werd de zorgtoeslag ingevoerd.

De uitgaven aan de zorgtoeslag hebben vooral te maken met de stijging van de basispremie en het eigen risico. Om de zorgtoeslag betaalbaar te houden, heeft de overheid de criteria voor de toeslag verder aangescherpt.

Gecompenseerd

Daardoor zijn er nu minder mensen die er recht op hebben. Vorig jaar ging het om 4,3 miljoen huishoudens, dat komt neer op zo'n 57 procent van alle huishoudens. Een jaar eerder mochten nog 4,5 miljoen huishoudens aanspraak maken op de zorgtoeslag.

Ondanks dat minder mensen zorgtoeslag mogen ontvangen, zijn de uitgaven aan de zorgtoeslag vorig jaar toch gestegen. Dat komt vooral doordat de laagste inkomens in 2013 werden gecompenseerd voor de verhoging van het eigen risico.

Kinderopvangtoeslag

Het uitgekeerde bedrag aan kinderopvangtoeslag is opnieuw gedaald. Al vier jaar lang daalt dit bedrag. In 2013 kregen ouders 1,9 miljard euro voor kinderopvang. In 2009 ging het nog om bijna 3 miljard euro.

De daling hangt samen met een versobering van de toeslag en "de economische tegenwind" van de afgelopen jaren.

Voor het eerst sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag is het aantal ontvangers afgenomen. Vorig jaar hadden 496.000 huishoudens recht op deze steun. Een jaar eerder waren dat er nog 537.000.

Het Rijk keerde in 2013 in totaal ruim 10,4 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dat is 0,3 miljard meer dan een jaar eerder.

Inkomensafhankelijk

Het inkomen en soms ook het vermogen bepaalt of iemand recht heeft op een toeslag. Voor de huurtoeslag geldt dat huishoudens die tot de 30 procent met de laagste besteedbare inkomens horen, zo'n 70 procent van het totaalbedrag hebben ontvangen.

Ook de zorgtoeslag komt vooral bij mensen met de laagste inkomens terecht. Van de 30 procent met het minste inkomen, kreeg 85 procent zorgtoeslag. Bij de hoogste inkomens ging het om ruim 30 procent. Deze groep krijgt vaak zorgtoeslag voor een inwonend volwassen kind met een laag eigen inkomen.

Kinderopvangtoeslag gaat juist vooral naar hogere inkomens. Meer dan de helft van het bedrag ging naar de 30 procent met de hoogste inkomens.

'Liever belastingverlaging dan toeslagen' | 'Vraag kinderopvangtoeslag op tijd aan'