De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar 1,1 procent hoger dan een jaar geleden. De loonstijging is nagenoeg gelijk aan de inflatie die in augustus 1 procent bedroeg.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De contractuele loonkosten stegen in het derde kwartaal met 1,7 procent, dat komt door de wijziging van premies voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten.

De lonen per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 0,6 procent hoger in vergelijking met vorig jaar. In de gezondheids- en welzijnszorg zijn de lonen met 2,6 procent het meest gestegen. In de financiële dienstverlening daalden de lonen met 1,8 procent het hardst.

De loonkosten, inclusief werkgeverspremies, stegen met 0,8 procent. De werkgeverspremies voor de zorgverzekering ging omlaag en voor de werkloosheid omhoog.

Ongeveer acht van de tien werknemers vallen onder een cao.