Nederlandse pensioenfondsen zijn er vorige maand een stuk slechter voor komen te staan. 

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen daalde met 4 procentpunt tot 108 procent, meldde onderzoeksbureau Aon Hewitt woensdag.

De pensioenexpert schrijft de forse daling toe aan een nadelige rekenrente waartegen de pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen.

Daarnaast hebben pensioenfondsen door een stijging van de marktrente geld verloren met beleggingen in obligaties. Het verlies op obligaties bedroeg in september 2,4 procent. Dit beleggingsverlies kon niet worden gecompenseerd door de aandelen, die slechts een beperkt positief rendement van 0,5 procent boekten.

De daling van de dekkingsgraad in september heeft volgens Aon slechts beperkte gevolgen.

''Omdat 2014 is bestempeld als overgangsjaar naar de nieuwe pensioenregels, hoeven pensioenfondsen in 2014 geen extra maatregelen te nemen als de dekkingsgraad verder zakt'', stelt pensioendeskundige Frank Driessen van Aon.

Indexatie

Zonder grote veranderingen op financiële markten in het huidige vierde kwartaal is het volgens hem waarschijnlijk dat diverse pensioenfondsen onder de nieuwe regels in een tekortsituatie zullen starten.

Naar verwachting leidt dit tekort niet direct tot nieuwe kortingen op pensioenen, maar wel tot langdurig uitblijven van indexaties. Dat betekent het aanpassen van de pensioenen aan de ontwikkeling van de lonen.