Deurwaarders en schuldhulpverleners gaan samenwerken om het onnodig oplopen van schulden te voorkomen.

Zij gaan gebruikmaken van een gemeenschappelijk gegevenssysteem, waardoor snel duidelijk wordt of een persoon bij beiden bekend is. 

Is dat het geval, dan zal de deurwaarder zijn opdrachtgever adviseren om invorderingsmaatregelen tijdelijk stop te zetten.

Daarover hebben de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) afspraken gemaakt.

Inzicht

Het kostte schuldhulpverleners tot nu toe veel tijd en moeite om alle maatregelen die deurwaarders hebben genomen, in beeld te brengen en stop te zetten. Dat maakte het voor hen lastig om mensen met schulden financieel weer op de rails te krijgen.

Een groot deel van het schuldenpakket van mensen betreft namelijk kosten die ontstaan door vorderingen van de deurwaarder. Die zullen door de nieuwe regeling niet in rekening worden gebracht of niet verder oplopen. 

Het bedrag dat de deurwaarder wilde vorderen, kan dan worden opgenomen in de schuldregeling van de schuldhulpverlener.

Stijging

Het aantal personen met schulden loopt nog altijd op. Vorig jaar klopten 89.000 mensen bij de schuldhulpverlening van leden van de NVVK aan. In 2012 waren dat er nog 84.500 en in 2008 circa 40.000.

Ook kampen mensen de laatste tijd met meer schulden. Vorig jaar ging het gemiddeld om 37.700 euro, tegen 33.500 euro een jaar eerder.