Door de bezuinigingen op de zorg ontstaan er per 1 januari grote verschillen in de gespecialiseerde zorg. Zorgbehoevenden zijn beter af in een gemeente waar minder op zorg wordt bezuinigd. 

Dat schrijft de Volkskrant maandag.

De verschillen worden zichtbaar nu gemeenten moeten aangeven welke zorg zij willen inkopen die voorheen door de overheid werd bekostigd. De gemeente krijgt minder geld om de zorg in te kopen, maar kan het wel naar eigen inzicht besteden. Dit leidt tot grote verschillen voor zorgbehoevenden per gemeente.

In het dagblad wordt een voorbeeld aangehaald van gemeenten in het Gooi. Een inwoner van het Gooi met hersenletsel is beter af dan een inwoner van Utrecht. Die stad bezuinigt maximaal 35 procent op de begeleiding en dagbesteding van deze groep, terwijl die bezuiniging in de Gooise gemeente 13 procent is.

Verhuizen 

De ongelijkheid is onrechtvaardig, stelt een woordvoerder van de cliëntenraad van zorgorganisatie Boogh. "Het is niet eerlijk dat ik straks minder zorg krijg dan iemand met hersenletsel. Voor iemand als ik is verhuizen lastig, anders zou ik het overwegen."

Over twee dagen, op 1 oktober, moeten gemeenten laten weten welke zorg ze willen inkopen. In een brief die staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA) zaterdag naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat ongeveer een vijfde van de Nederlandse gemeenten dat nog niet heeft gedaan. "Ze hebben aangegeven dit in september nog wel te doen", aldus Van Rijn.