Groeiende groepen huurders en huiseigenaren in Nederland willen een eigen wooncoöperatie oprichten, om woonkosten beter in de hand te houden. 

Struikelblok om zo'n organisatie op te zetten is nu vaak nog de financiering, omdat banken nog onvoldoende vertrouwen hebben in de vernieuwde woonvorm.

Dat zegt Tineke Lupi van Platform31, een kenniscentrum voor stedelijk en regionale ontwikkeling. In een coöperatie kopen en beheren bewoners samen woningen.

In Nederland zouden naar schatting vijftig tot honderd groepen bestaan die de wens hebben de woning in een kleine woonorganisatie onder te brengen. ''Het gaat om huizen waar de grote bestaande corporaties van af willen of om mensen die denken de woning zelf beter te kunnen beheren'', licht Lupi toe.

Zeggenschap

Sommige huurders willen meer zeggenschap over het beheer en onderhoud van 'hun' woning. ''Dat kan als je samenwerkt in kleinere eenheden. Het beheer en onderhoud is dan beter gewaarborgd, omdat je deelnemer bent en er daardoor meer bovenop zit. Zo hou je betaalbare woningen.''

PvdA-politicus Adri Duivesteijn is een warm pleitbezorger van de vernieuwde woonvorm. Hij zegt dat er wel honderden groepen zijn die de woning in wat voor organisatievorm dan ook willen onderbrengen, zodat ze hun eigen woonsituatie kunnen organiseren. Het gaat vaak om groepen die bestaan uit 20 tot 30 gezinnen.

Handleiding

Platform31 gaat de komende twee jaar zo'n tien groepen begeleiden die al vergevorderd zijn in het opzetten van een coöperatie. ''We willen een handleiding ontwikkelen voor mensen die dat willen gaan doen. Belangrijk is vooral dat zaken op juridisch- en financieel vlak goed worden geregeld en dat er financiering is'', zegt Lupi.

Een heleboel zaken zijn nu nog onduidelijk; bijvoorbeeld hoe het is geregeld met hypotheekrenteaftrek en de verhuurdersheffing die corporaties nu is opgelegd. Daarom vind Platform31 het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt.