Werknemers en werkgevers in de sectoren Metaal en Techniek en Metalektro zijn het eens over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. 

Beide bedrijfstakken krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling. Dat betekent één pensioenregeling voor 540.000 werknemers bij 34.000 ondernemingen.

FNV Metaal gaat het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voorleggen aan de leden, maakt de vakbond vrijdag bekend.

''Eén pensioenregeling voor beide technieksectoren biedt veel voordelen. Wie in de techniek van baan wisselt, gaat regelmatig van de ene naar de andere sector. Als je pensioenregeling dan hetzelfde blijft, is dat wel zo prettig'', aldus bestuurder Jos Brocken van FNV Metaal.

Historisch

CNV Vakmensen spreekt in dat verband van een ''historisch akkoord''.

Partijen zeggen erin te zijn geslaagd een goede regeling af te spreken, ondanks dat de mogelijkheden daartoe beperkter zijn geworden door de nieuwe wet- en regelgeving. Het akkoord voorziet in een stapsgewijze verlaging met in totaal 1000 euro van het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd (de zogenoemde franchise).

''Dat is vooral gunstig voor de werknemers met een lager inkomen, veelal de zware beroepen, en voor jongeren. Zij bouwen straks over een groter deel van hun salaris pensioen op. Met deze afspraken verzachten we de gevolgen van de nieuwe wetgeving'', zegt CNV-onderhandelaar Peter de Jong.

Stabiel

Afgesproken is ook de pensioenpremie voor ten minste vijf jaar stabiel te houden. ''Daardoor weten werkgevers waar ze aan toe zijn", zegt onderhandelaar Ron Follon van werkgeversorganisatie FWT hierover.

"De komende jaren hoeven ze zich niet langer zorgen te maken over een stijging van de pensioenlasten, die een belangrijk onderdeel vormen van de totale loonkosten. In deze onstuimige economische omstandigheden is dat een hoofdbreken minder."