Nederlanders hebben minder verzekeringen online afgesloten, ook is het gemiddeld besteed bedrag per online verzekering gedaald.

Dat blijkt uit cijfers van Thuiswinkel.org.

In het eerste kwartaal werden 902.000 verzekeringen online afgesloten; in het tweede kwartaal waren dat er nog 581.000.

De gemiddelde uitgaven waren in de eerste drie maanden van dit jaar nog 558 euro per online afgesloten polis. In het tweede kwartaal daalde dat bedrag naar 357 euro.

De totale online bestedingen waren in beide kwartalen nagenoeg gelijk door een stijging van het online aanschaffen van producten.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de online bestedingen het afgelopen half jaar 6 procent gestegen. De bestedingen aan diensten namen echter af, met name door de online bestedingen aan nieuwe verzekeringen.