Niet-werkenden krijgen het volgend jaar financieel gezien zwaarder dan in 2014.

Daarvoor waarschuwt Nibud die koopkrachtberekeningen heeft gemaakt op basis van de miljoenennota.

Bijna alle bijstandsgerechtigden hebben volgend jaar 2 tot 26 euro per maand minder te besteden, dat wordt veroorzaakt door het feit dat de bijstand niet volledig meestijgt met de lonen en prijzen.

Alleenstaande ouders krijgen 250 euro per maand minder bijstand, maar dat wordt gecompenseerd door een hoger kindgebonden budget. Dit budget is hoger voor alleenstaande ouders met twee of meer kinderen dan voor een ouder met één kind, die gaan er daarom het meest op achteruit.

Alleen huishoudens met twee of meer kinderen onder de achttien jaar in de bijstand gaan er circa 10 euro per maand op vooruit.

Gepensioneerden

Voor het eerst sinds 2010 gaan alleenstaande ouderen met enkel een AOW-uitkering of een klein pensioen erop vooruit, circa een tientje per maand.

Voor andere gepensioneerden geldt dat zij 1 tot 47 euro per maand inleveren aan koopkracht.

Werkenden

Werkenden gaan er in de meeste gevallen een of twee tientjes op vooruit, behalve huishoudens met een inkomen tussen de 25.000 en 40.000 euro bruto per jaar. Zij gaan er 40 tot 50 euro per maand op achteruit.

Stellen waarvan slechts een partner werkt, zien hun koopkracht dalen met maximaal 53 euro per maand. Een alleenstaande werkende ouder heeft 179 euro per maand meer te besteden.

Het Nibud verwacht dat het aantal consumenten met financiële problemen zal toenemen, omdat de lichte koopkrachtstijging van gemiddeld een half procent niet het verlies van de afgelopen jaren goedmaakt.

Het kabinet heeft dinsdag bekendgemaakt 100 miljoen euro extra uit te trekken voor bestrijding van armoede en schulden.

Effecten van Prinsjesdag op de portemonnee | Overzicht kabinetsplannen 2015 | Tekst troonrede |

Liveblog | Dossier Prinsjesdag | Upload beeld via NUfoto