Na de perikelen op de koopmarkt krijgen volgend jaar huurders en verhuurders meer aandacht van het kabinet.

Huurders krijgen vaker te maken met een tijdelijk contract en de wooncorporaties worden aan de teugels gelegd. Maar het kabinet is ook de huiseigenaren nog niet vergeten die door de ingestorte woningmarkt in de financiële ellende zijn gekomen.

Dat blijkt uit de begroting 2015 die minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mensen die een restschuld hebben of dubbele hypotheeklasten doordat zij hun eigen woning niet tijdig kunnen verkopen of voor een te lage prijs, kunnen de rente langer aftrekken van de belastingen.

De betrokkenen kunnen de rente over de restschuld die tot 2018 ontstaat, straks vijftien jaar aftrekken van de belastingen. Dat is nu nog tien jaar. Verder wordt de verhuisregeling blijvend. Dat betekent dat mensen die hun huis niet tijdig kunnen verkopen, de rente van hun dubbele hypotheek maximaal drie jaar kunnen aftrekken van de belasting.

Wet

Zoals bekend gaat Blok de kerntaken van de wooncorporaties vastleggen in de wet: de bouw en het beheer van woningen voor lagere inkomens. Dat moet voorkomen dat de corporaties opnieuw riskante avonturen aangaan. Ook moeten meer tijdelijke huurcontracten de doorstroming in huurwoningen meer lostrekken.

Ook gaat Blok aan de slag met mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2017 moeten er bij het Rijk 1336 extra banen voor hen komen, oplopend tot 3340 banen in 2023.

Doelmatiger werken en verdere digitalisering bij het Rijk moeten vanaf 2018 ongeveer 200 miljoen euro besparing opleveren.

Overzicht kabinetsplannen | Effecten van Prinjesdag op de portemonnee