Corporaties bouwen momenteel minder luxe sociale huurwoningen. Ook wordt meer met kant-en-klare materialen en met standaardontwerpen gewerkt.

Dat zeggen experts in Het Financieele Dagblad van donderdag. De woningbouwverenigingen snijden in de kosten vanwege de verhuurdersheffing.

"De gemiddeld sociale woning die de afgelopen jaren werd opgeleverd zou eigenlijk negenhonderd euro per maand moeten opbrengen", illustreert hoogleraar woningmarkt Johan Conijn in de krant. "Maar de doelgroep kan hoogstens vijfhonderd euro betalen."

De corporaties hebben door te snijden in de luxe de kosten voor het bouwen van een sociale huurwoning flink omlaag gebracht. Waar eerst op de duurste huizen een gemiddeld verlies werd geleden van honderdduizend euro, is dat nu teruggebracht tot zeventigduizend euro.

Op de lopende bouwprojecten wordt op de duurste woningen nog een verlies geleden van vijftigduizend euro. Daarmee zijn de verliezen in vijf jaar gehalveerd, schrijft de zakenkrant.

De corporaties moeten geld besparen omdat het kabinet de sector over drie jaar jaarlijks een heffing oplegt van 1,4 miljard euro. Omdat op te brengen verhogen de woningbouwverenigingen de huren de komende jaren ook flink.