De gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari 2014 is 5 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde woningwaarde lag begin dit jaar op 211.000 euro, dat is onder het niveau van 2007.

De WOZ-waarde was in 2010 het hoogst, gemiddeld 242.000 euro. Daarna zette de daling in, die was in 2013 met 5,4 procent het grootst.

WOZ

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) volgt de prijsontwikkeling van de woningmarkt met circa een jaar vertraging. Dat komt doordat de woningen op 1 januari getaxeerd worden naar de waarde van een jaar eerder.

Gemeentebelastingen worden gebaseerd op de WOZ-waarde, evenals het eigenwoningforfait. Daarnaast heeft de woningwaarde invloed op de heffingen van waterschappen.

Utrecht

In de provincie Utrecht is de gemiddelde WOZ-waarde met 249.000 euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.

De provincie Groningen kent de laagste gemiddelde woningwaarde. De waardedaling was het sterkst in Friesland en het kleinst in Zeeland.

In Bloemendaal, Laren en Blaricum is de gemiddelde woningwaarde met ruim 500.000 euro het hoogst. In Heerlen bedraagt de gemiddelde WOZ-waarde 123.000 euro.

Ontwikkeling

De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen zijn niet helemaal gelijk. Dat komt doordat niet alleen gekeken wordt naar koopwoningen, maar naar alle woningen. Tevens heeft de totale woningvoorraad, die verandert door nieuwbouw en sloop, effect op de gemiddelde woningwaarde.

Sinds april dit jaar stijgen de huizenprijzen.

'Vaker klachten over te lage WOZ-waarde' | Woningmarkt herstelt sneller in steden