Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal van 2014 toegenomen met achtduizend tot 434.000.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Daarmee is de stijging gelijk aan die van een jaar geleden en zijn er in de bijstand nog geen tekenen van een herstellende arbeidsmarkt, concludeert het CBS.

In het eerste kwartaal was er nog sprake van een licht herstel. Het aantal vacatures steeg, de WW daalde en de daling van het aantal banen nam minder snel toe. Het aantal mensen in de bijstand steeg toen wel met 13.000 tot 426.000, het niveau van eind jaren negentig.

Het herstel in de bijstand volgt meestal wat later op het herstel op de arbeidsmarkt. Van de mensen met een WW-uitkering, komt maar een klein deel in de bijstand terecht wanneer zij hier geen recht meer op hebben. Wanneer iemand een werkende partner heeft of over vermogen beschikt, krijg je na een WW-uitkering geen bijstand.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Afstand

Mensen met een bijstandsuitkering hebben doorgaans een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan mensen met een WW-uitkering of schoolverlaters. Het is daardoor moeilijker om vanuit die situatie aan een baan te komen.

"Van de bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder heeft naar schatting de helft drie jaar of langer de uitkering. Onder de 45-plussers met bijstand geldt dit voor twee derde", aldus het CBS.

Personen die ontslagen worden hebben recht op een WW-uitkering van twee jaar. In het sociaal akkoord is met de politiek en de sociale partners afgesproken dat er per cao een derde jaar WW geregeld kan worden.